Kulak Çınlaması ve Nedenleri ?

Dışarıdan herhangi bir uyaran olmamasına rağmen kafa içerisinde veya kulakta ses algılanması şeklinde tanımlanabilen tinnitus, halk arasında kulak çınlaması ya da kulak uğultusu olarak bilinir. Algılanan ses çoğulukla ince bir çınlama sesi şeklindedir ancak kalın, yoğun ve rüzgar uğultusuna benzer sesler de duyulabilir. Algılanan sesin şiddeti, tınısı ve sıklığı hastadan hastaya değişiklik gösterir. Şiddetli ve devamlı kulak çınlaması yaşayan hastalar yoğun kaygı hissi ile birlikte uykusuzluk ve depresyon gibi rahatsızlıklar yaşayabilir.

Tek başına bir hastalık olmayan kulak çınlaması problemi, işitme sisteminde var olan bir hastalığın belirtisi olarak değerlendirilir. Dolayısıyla geçmeyen kulak çınlaması şikayeti yaşayan kişilerin bu belirtiyi göz ardı etmemesi ve mutlaka doktor kontrolüne gitmesi önerilir.

Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir?
· Kulak çınlaması genel olarak iki grupta incelenir. Birincisi nabız atımına benzer bir tempoda hissedilen çınlama diğeri ise nabız atımına benzemeyen, bağımsız çınlama olarak tanımlanabilir. Nabız atımına benzeyen kulak çınlaması genellikle baş veya boyun damarlarında meydana gelen bir problemin belirtisi olarak değerlendirilir. Damar tıkanıklığı, yapısal bozukluklar ya da damarsal tümörler bu kulak çınlamasına neden olabilir.

· Nabız atımına benzemeyen bağımsız kulak çınlaması ise genellikle bir işitme probleminin habercisidir. Ancak bazı durumlarda işitme problemi yaşamayan kişilerde de meydana gelebilir. Akustik Nörinom ya da Meniere gibi altta yatan bir hastalığa bağlı olarak gelişebilen bu kulak çınlaması; gürültüye maruz kalma, kulağa toksik ilaç uygulaması veya kulak travması gibi nedenlerden de kaynaklanabilir.

· Kulak çınlamasının nedenlerini saptayabilmek için ayrıntılı tanılama ve işitme testi yapılmalıdır. Eğer çınlama şikayetine işitme kaybı da eşlik ediyorsa iç kulağın manyetik rezonans (MR) yöntemi ile detaylı şekilde görüntülenmesi gerekebilir. İşitme kaybının eşlik etmediği, nabız atımına benzer tempoda hissedilen kulak çınlamaları damarlardan kaynaklanan bir rahatsızlığa işaret ediyor ise anjiyografi gibi detaylı görüntüleme teknikleri kullanılabilir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?
Çınlama tedavisi ilk olarak çınlamanın tamamen ortadan kaldırılması amacıyla planlanır ancak çınlamayı ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı durumlarla da karşılaşılabilir. Bu durumda tedavi çınlamadan kaynaklanan rahatsızlığın en az şekilde hissedilmesine yönelik olarak yeniden planlanır.
Günümüzde kulak çınlaması tedavisi medikal tedavi, maskeleme tedavisi, habituasyon tekniği, elektroterapi ve cerrahi tedavi olmak üzere beş ayrı yöntem ile gerçekleştirilebilir. Medikal tedavi benzodiazepin ya da antihistaminik gibi ilaç uygulamalarıyla, maskeleme tedavisi işitme cihazlarıyla, habituasyon tekniği psikoterapi veya hipnoz gibi uygulamalarla, elektroterapi ise elektrik stimülasyonuna dayanan tekniklerle gerçekleştirilir. Cerrahi tedavi yöntemi yalnızca gerçek sebebi bilinen ve cerrahi operasyon ile düzeltilebilen otoskleroz, vestibüler schwannom, Meniere hastalığı ve glomus jugulare gibi hastalıklarda tercih edilen bir yöntemdir.

Yayınlanma Tarihi: 21.01.2022

Bültenlerİmİze Üye Olun

Güncel Haberlerimizi ve duyurularımızı mail olarak almak istiyorsanız, mail adresinizi girerek abone olabilirsiniz.