Anlaşmalı Kurumlar


          ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

·      Allianz Sigorta ÖSS

·      Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

·      Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı

·      Axa Sigorta ÖSS

·      Bupa Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta ÖSS

·      CGM Compugroup Medical

·      Demir Sağlık ve Hayat Sigorta ÖSS

·      Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

·      Mapfre Sigorta ÖSS

·      Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)

·      T.C. Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı

·      T.C. Ziraat Bankası Emekli Sandığı Vakfı

·      Türkiye Büyük Millet Meclisi

·      Türkiye İş Bankası

·      Türkiye Sigorta ÖSS

·      Türkiye Vakıflar Bankası

          TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

·      Allianz Sigorta TSS

·      Anadolu Sigorta TSS

·      Ankara Sigorta TSS

·      Axa Sigorta TSS

·      Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik TSS

·      Doğa Sigorta TSS

·      Ethica Sigorta TSS

·      Generali Sigorta TSS

·      Groupama Sigorta TSS

·      Katılım Emeklilik TSS

·      Magdeburger Sigorta TSS

·      NN Hayat ve Emeklilik TSS

·      Ray Sigorta TSS

·      Sompo Sigorta TSS

·      Türk Nippon Sigorta TSS

·      Türkiye Sigorta TSS

·      Unico Sigorta TSS

·      Zurich Sigorta TSS


Hasta Hakları ve Sorumlulukları


http://sarhospital.com.tr/Handler.ashx?PhotoID=53&Size=L

Özel Şar Hospital Hasta Hakları ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

SORUMLULUKLARINIZ
Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:
1. Genel Sorumluluklar
1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
2. Sosyal Güvenlik Durumu
2.1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
4. Hastane Kurallarına Uyma
4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.1. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
4.2. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.3. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
5.1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
5.3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HAKLARINIZ
İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.
İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.
İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.
1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma:
1.1. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:
2.1. Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme:
3.1. Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve ya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. Mahremiyet:
4.1. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
5. Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. Güvenlik :
6.1. Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme :
7.1. Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:
8.1. Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:
9.1. Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
10) Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:
10.1. Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.


Hasta Odalarımız

Suit Odalar

VIP Odalar

Standart Odalar


Hasta Refakatçi Kuralları

1. Hasta odalarımız tek kişinin refakat edebilmesine uygun dizayn edilmiştir.
2. Mümkün olduğunca hastanızın yanından ayrılmayınız . Ayrılmanızı gerektirecek durumlarda görevli hemşireye haber veriniz.
3. Refakatçi değişimlerinden servis hemşirelerini haberdar ediniz.
4. Hastanemize dışarıdan gıda maddesi getirmeyiniz.
5. Hastalarımızın mahremiyeti açısından Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Servisinde bayan refakatçi bulundurulmasına özen gösteriniz.
6. Refakatçilerin hastane içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içecekler kullanması yasaktır.
7. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
8. Yoğun Bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulmaz. Bu ana kurallar dışında yoğun bakım ünitelerinin kendine özel refakatçi politikaları bulunmaktadır.
9. Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmaya dikkat etmelidirler.
10. Hastalarımıza huzur dolu bir ortam sağlanması için, hasta yakınlarının; hasta odası ve servis koridorunda yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız edecek şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
11. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
12. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.


Hasta Ziyaretine İlişkin Kurallar

1. Hastane ziyaret saatlerimiz ;
Gündüz: 12.00 – 13.00 saatleri arası
Akşam :18.00 - 21.00 saatleri arası olarak düzenlenmiştir.
2. Olağan üstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak hasta yakınının hastası ile ilgili bilgi alması sağlanır.
3. 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmesi sağlıkları açısından sakıncalıdır.
4. Hasta ziyaretlerinizin kısa süreli olmasına ve toplu halde ziyaret yapmamaya dikkat ediniz.
5. Yoğun bakım ünitelerinin kendine özel ziyaretçi politikaları bulunmaktadır. Ünitelerin belirlemiş olduğu kurallar dahilinde ziyaret yapabilirsiniz.
6. Hasta ziyaretlerinizde , hastalarımızın rahatsız olmaması için oda ve hastane koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
7. Enfeksiyon risklerine karşı ziyaretçilerin yanlarında çiçek ve gıda maddeleri getirmemeleri gerekmektedir. Bunların yerine kişisel bakım ürünleri (kolonya, peçete, ıslak mendil vb.) getirmeyi tercih ediniz.
8. İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ziyaretçilerin hastane içinde tütün mamulleri ve alkollü içecek kullanmaları yasaktır.
9. Ziyaretiniz esnasında hasta yataklarına oturmayınız.
10. Hasta mahremiyetine özen gösteriniz.
11. Ziyaretiniz esnasında hastanızın moralini bozucu söz ve davranışlardan özellikle kaçınınız.


Poliklinik Saatleri

Hafta İçi     : 08.00 - 17.00
Cumartesi  : 08.00 - 13.00
* Acil Servisimiz 24 Saat Açıktır.

Not : Her Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye, Ortopedi ve Çocuk Hastalıkları Polikliniklerimiz de bir nöbetçi doktorumuz 08.00 - 17.00 saatleri arasında görev yapmaktadır.

Bültenlerİmİze Üye Olun

Güncel Haberlerimizi ve duyurularımızı mail olarak almak istiyorsanız, mail adresinizi girerek abone olabilirsiniz.